EN

醫療器械不良事件報告

醫療器械不良事件,是指已上市的醫療器械,在正常使用情況下發生的,導致或者可能導致人體傷害的各種有害事件。

用戶根據以下原則判斷事件是否屬于報告范圍。

應報告的不良事件范圍:

1)   導致或可能導致死亡或嚴重傷害的事件

2)   醫療器械故障,雖然沒有導致死亡或嚴重傷害,但是如果故障再次發生,可能導致死亡或嚴重傷害

豁免報告范圍,以下情況下發生的不良事件免除報告:

1)   未按照說明書、標簽、警示信息使用醫療器械:使用者未按照使用說明書、標簽、警示信息操作醫療器械,導致不良事件發生的,可以不報告。

2)   非死亡或嚴重傷害事件:未導致死亡或嚴重傷害,并且如果事件再次發生,也不可能導致死亡或嚴重傷害的不良事件,可以不報告。

3)   超出使用壽命或有效期使用醫療器械:使用者超出了說明書所標注的使用壽命或有效期限使用醫療器械,導致不良事件發生的,可以不報告。

4)   患者自身疾病導致的不良事件:醫療器械正常發揮了其預期功能,完全由于患者自身疾病導致的不良事件,可以不報告。

5)   使用者在使用前發現醫療器械缺陷:使用者在使用前就發現醫療器械缺陷,沒有使用醫療器械,因而未造成死亡或嚴重傷害的事件,可以不報告。

6)   醫療器械保護措施正常發揮作用:醫療器械的設計中采取了能防止危害發生的保護措施,并且當故障、性能下降發生時,醫療器械保護措施正常發揮了作用,因而未造成死亡或嚴重傷害的,可以不報告。

7)   可預料的副作用:在醫療器械的說明書和標簽中明確指出的或臨床上眾所周知的副作用,如果醫療器械正常發揮了其預期功能,并且考慮到患者的利益,該副作用在臨床上是可接受的,可以不報告。

8)   已發布召回通知的不良事件:已發布召回通知的醫療器械,如果所發生不良事件涉及的產品批次已在通知內指出,并且不良事件表現和發生原因與通知中相同,可以不報告。


醫療器械不良事件報告聯系方式:

電話:0755-29060026

傳真:0755-29060036

郵箱:BLSJ@lifotronic.com

通訊地址:廣東省深圳市南山區松白路100815棟四樓

郵編:518055

 

欧美人禽杂交av片,国产精品无码久久综合网,国产黄在线观看免费观看软件,av午夜福利一片免费看久久
www.lgpacking.com| www.aatt33.com| www.oney-ra.com| www.n-ez.com| www.livitybjj.com| www.toplove99.com| www.phwyz.com| www.online699.com| www.cnpeoples.com| www.zm-vitos.com| www.oiosp.com| www.260303.com| www.50swy.com| www.yingtenet.com| www.8887761.com| www.zr9993zr.com| www.0432jz.com| www.feelml.com| www.tekdsgns.com| www.eco-spain.com| www.jibaohe.com| www.cnjixie5.com| www.shyixisy.com| www.20111224.com| www.xiniumy.com| www.8887783.com| www.qdjbgj.com| www.mvp39.com| www.habfp218.com| www.wntxwz.com| www.oiosp.com| www.carre-psy.com| www.suoteshop.com| www.jyyiheyi.com| www.30m2b.com| www.imnoxpert.com| www.738dd.com| www.xiyuebar.com| www.nvc-ks.com| www.yeleu.com| www.jzylhcmp.com| www.orenarms.com| www.rcc-bdec.com| www.hdxlzm.com| www.noedm.com| www.foundersm.com| www.usaast.com| www.actuastyl.com| www.zuizu8.com| www.icousc.com| www.tunxo.com| www.laogre.com| www.asiacomb.com| www.xplounge.com| www.aau7.com| www.chip-mart.com| www.x-yt.com| www.yelang4.com| www.1duyun.com| www.a1276.com| www.rmywsft.com| www.hoo3721.com| www.mymall-e.com| www.x-yt.com| www.898528.com| www.iwaip.com| www.5565bao.com| www.livitybjj.com| www.baibai3.com| www.kiva102.com| www.actuastyl.com| www.womanmood.com| www.nichweld.com| www.www9094aa.com| www.sb5252.com| www.icousc.com| www.rcc-bdec.com| www.gzzyznk.com| www.503xz.com| www.jyyiheyi.com| www.tripfuler.com| www.katydutil.com| www.8088u.com| www.38wyt.com| www.easymuv.com| www.namegle.com| www.bfly80.com| www.lnpm-club.com| www.stanstill.com| www.ngstg.com| www.ushostfaq.com| www.zx787.com| www.229582.com| www.0571-xsj.com| www.55swy.com| www.ga-es.com| www.mangewan.com| www.cn-ukshop.com| www.sun5758.com| www.997159.com| www.wc169.com| www.982768.com| www.nvc-ks.com| www.selssouth.com| www.148550.com| www.f5d1.com| www.googbye.com| www.gzzyznk.com| www.52xdwk.com| www.yeleu.com| www.1st-quiz.com| www.acw27.com| www.qazblog.com| www.995712.com| www.dossug.com| www.tvfilia.com| www.veb15.com| www.4441899.com| www.iwaip.com| www.9895dd.com| www.yewang027.com| www.esdja.com| www.comicwww1.com| www.yxg999.com| www.hg99344.com| www.915755.com| www.npo-forum.com| www.icqdb.com| www.xkkcd.com| www.aokeee.com| www.yeleu.com| www.only-a.com| www.lgdjy.com| www.ozakigms.com| www.tkiscans.com| www.99tudou.com| www.rmywsft.com| www.148550.com| www.resojec.com| www.joekeegan.com| www.229582.com| www.jx1967.com| www.x-telefon.com| www.phwyz.com| www.jibaohe.com| www.3d331.com| www.yaboreng.com| www.4441899.com| www.445778.com| www.obomt.com| www.tagnotiz.com| www.ssyl6.com| www.carre-psy.com| www.miwebmap.com| www.3dcpss.com| www.yaboreng.com| www.1111gp.com| www.fafa6789.com| www.aeromoza.com| www.99boba.com| www.bfly80.com| www.ossaaa.com| www.orenarms.com| www.ybayb.com| www.268226.com| www.yx8n.com| www.tyc8861.com| www.cqlm8.com| www.jx1967.com| www.ozakigms.com| www.613msc.com| www.bstbet188.com| www.ydudes.com| www.2009tao.com| www.jzsjhf.com| www.duo-tel.com| www.juteroot.com| www.yyayd.com| www.my-ika.com| www.219ys.com| www.982768.com| www.mare-luna.com| www.mu-1.com| www.jsyy-xz.com| www.3d331.com| www.8468606.com| www.39swy.com| www.foundersm.com| www.fxny110.com| www.b33v.com| www.gp379.com| www.mvp39.com| www.5ssell.com| www.only-a.com| www.196989.com| www.sd551.com| www.rcc-bdec.com| www.76566c.com| www.8468606.com| www.9895dd.com| www.top931.com| www.jf1888.com| www.66601234.com| www.cqmir3g.com| www.iyurent.com| www.bstbet188.com| www.opaodemel.com| www.soyucn.com| www.qcotms.com| www.mmssohu.com| www.joekeegan.com| www.jzylhcmp.com| www.yelang4.com| www.taobaoys.com| www.hxgloves.com| www.ems7777.com| www.v9763.com| www.hxgloves.com| www.bb-bazar.com| www.haoowell.com| www.445669.com| www.955477.com| www.kiva102.com| www.mpppsa.com| www.cn-ukshop.com| www.hzjuge.com| www.zr9993zr.com| www.htgoller.com| www.hoo3721.com| www.attark.com| www.6bb7.com| www.3-3-6.com| www.smther.com| www.bb-bazar.com| www.jagbbj.com| www.yp0943.com| www.kran1.com| www.qqblb.com| www.goodboby.com| www.attark.com| www.selssouth.com| www.445994.com| www.8889965.com| www.iqosdd.com| www.2416888.com| www.8887795.com| www.htgoller.com| www.ntfs3.com| www.imnoxpert.com| www.sfnpb.com| www.20111224.com| www.xajh2000.com| www.sbudc.com| www.020mbboy.com| www.zm-vitos.com| www.mare-luna.com| www.hdxlzm.com| www.455285.com| www.20111224.com| www.jilaihome.com| www.mxtx168.com| www.uiast.com| www.qq971.com| www.qazblog.com| www.sun9755.com| www.xazk2004.com| www.livitybjj.com| www.cnjixie5.com| www.miwebmap.com| www.8889953.com| www.pdrderege.com| www.020mbboy.com| www.bfly80.com| www.bocaisvip.com| www.558ds.com| www.ydudes.com| www.vdoodle.com| www.satinybag.com| www.telgru.com| www.hg99515.com| www.ygzzdnr.com| www.0755xinke.com| www.meekbee.com| www.icaandy.com| www.drainu.com| www.bohoxo.com| www.lzjrdz.com| www.21ymx.com| www.gam906.com| www.wxdh18.com| www.50swy.com| www.vdoodle.com| www.a1wise.com| www.guia44.com| www.ozakigms.com| www.297r.com| www.xkkcd.com| www.35swy.com| www.top931.com| www.jfsjk.com| www.myagro54.com| www.comicwww1.com| www.wartikel.com| www.tolibar.com| www.88yzm.com| www.aau7.com| www.soyucn.com| www.meccateam.com| www.telgru.com| www.wuxi1912.com| www.525svip.com| www.cnc-home.com| www.v8004.com| www.jszzzz.com| www.9898376.com| www.only-a.com| www.4fblue.com| www.hfenoa.com| www.0755xinke.com| www.khjgh.com| www.aac61.com| www.xajh2000.com| www.spedrait.com| www.lylymy.com| www.joekeegan.com| www.21ymx.com| www.dy-window.com| www.jsrzsht.com| www.hsffsj.com| www.18ceng.com| www.suoaimp3.com| www.huibingzl.com| www.5f-art.com| www.xnpkw.com| www.ynhldb.com| www.tsnewyear.com| www.awgtf.com| www.mare-luna.com| www.urist-kh.com| www.shop-2008.com| www.infraproj.com| www.jsrzsht.com| www.hot-tray.com| www.simfun-e.com| www.3626777.com| www.928cars.com| www.5565bao.com| www.qqxfzm.com| www.resojec.com| www.djnyb.com| www.fepip.com| www.825378.com| www.287958.com| www.sansword.com| www.rdslgroup.com| www.guia44.com| www.7cgoole.com| www.pz189.com| www.l7lodge.com| www.ftfkk.com| www.87sv.com| www.3rrs.com| www.liuyanwen.com| www.mypluggy.com| www.445331.com| www.w-i-u.com| www.seyou-cn.com| www.928cars.com| www.womanmood.com| www.642251.com| www.tyc0059.com| www.sd551.com| www.semenu.com| www.djbhongye.com| www.rainlau.com| www.cr-gr.com| www.l7lodge.com| www.lb1717.com| www.8889961.com| www.tagnotiz.com| www.tekdsgns.com| www.193989.com| www.yatulkan.com| www.aqtype.com| www.cssfhao.com| www.rain168.com| www.bohoxo.com| www.jin-01.com| www.jhsews.com| www.wuxi1912.com| www.wc169.com| www.738dd.com| www.xplounge.com| www.noedm.com| www.jypingtai.com| www.ozakigms.com| www.280827.com| www.tkiscans.com| www.v8004.com| www.3141r.com| www.445330.com| www.ss0978.com| www.ygzzdnr.com| www.resojec.com| www.ems7777.com| www.445992.com| www.saradip.com| www.2211008.com| www.wunaogou.com| www.attark.com| www.a1wise.com| www.kf12580.com| www.445338.com| www.hxgloves.com| www.meccateam.com| www.35swy.com| www.pcswgj.com| www.525svip.com| www.3626777.com| www.lintengda.com| www.613msc.com| www.8887783.com| www.lnpm-club.com| www.pdrderege.com| www.chibod.com| www.zeroboxs.com| www.doomcn.com| www.445338.com| www.vdoodle.com| www.stanstill.com| www.wdtq8.com| www.killbride.com| www.287958.com| www.642251.com| www.613msc.com| www.lnpm-club.com| www.cnmoive.com| www.nbc-bag.com| www.seyou-cn.com| www.www9094aa.com| www.4msm.com| www.cgnotc.com| www.zjganyuan.com| www.shaanximy.com| www.rdslgroup.com| www.ljhehe.com| www.1188989.com| www.liao36.com| www.yewang027.com| www.myuwss.com| www.guia44.com| www.googbye.com| www.sagecad.com| www.8468602.com| www.7cgoole.com| www.p2r0.com| www.39swy.com| www.8889961.com| www.rockoor.com| www.ashjolene.com| www.lintengda.com| www.nvc-ks.com| www.jf1888.com| www.kkppo.com| www.qdjbgj.com| www.119blog.com| www.womanmood.com| www.phwyz.com| www.zr9993zr.com| www.3geblog.com| www.joe35.com| www.zjganyuan.com| www.zoomilion.com| www.chfyz.com| www.lnpm-club.com| www.13575y.com| www.spedrait.com| www.sagecad.com| www.my-ika.com| www.688231.com| www.cqmir3g.com| www.jilaihome.com| www.ozakigms.com| www.hoo3721.com| www.yp0943.com| www.godeklikk.com| www.selssouth.com| www.825378.com| www.4msm.com| www.8468606.com| www.neidier.com| www.yxdlb.com| www.lindi120.com| www.a1wise.com| www.982768.com| www.bella-a.com| www.297r.com| www.liuyanwen.com| www.aac61.com| www.360hpp.com| www.7766116.com| www.womanmood.com| www.yatulkan.com| www.pcswgj.com| www.gsindo.com| www.zrzor.com| www.445330.com| www.tsnewyear.com| www.8889953.com| www.my-leaf.com| www.cn-ukshop.com| www.lcc55.com| www.noicey.com| www.6sql.com| www.rehdanet.com| www.byaibot.com| www.962738.com| www.smahmmed.com| www.35swy.com| www.web595.com| www.cnmoive.com| www.deesact2.com| www.sgfywg.com| www.yatulkan.com| www.jf1888.com| www.8883382.com| www.sado-eco.com| www.sc-114.com| www.995712.com| www.wdtq8.com| www.joekeegan.com| www.rehdanet.com| www.8dacm.com| www.woviel.com| www.simfun-e.com| www.ah-gt.com| www.esror.com| www.yfydi.com| www.wkdbj.com| www.jypingtai.com| www.acw27.com| www.285398.com| www.pcswgj.com| www.lxjck.com| www.nrcabq.com| www.8-88msc.com| www.ei1a.com| www.w-i-u.com| www.renda-net.com| www.39swy.com| www.8887783.com| www.jagbbj.com| www.godeklikk.com| www.yxdlb.com| www.bjitk.com| www.3geblog.com| www.dgamex.com| www.uiast.com| www.myuwss.com| www.wdd23.com| www.ems7777.com| www.arscholar.com| www.cn-ukshop.com| www.455285.com| www.fafa6789.com| www.paraanf.com| www.kmxuanyu.com| www.955477.com| www.infraproj.com| www.airpusan.com| www.446110.com| www.huibingzl.com| www.dl-k.com| www.445994.com| www.35swy.com| www.hkfl6696.com|